حقوق بشر

بيانيه سازمان حقوق بشر اهواز به مناسب روز جهانى زبان مادرى

روز جهانی زبان مادری امسال در حالی سپری می شود که عربهاي اهوازی و سایر ملیتهای غیر فارس در ایران همچنان از حق تحصیل به زبان مادری خويش محروم می باشند. حقى كه از سوى سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ،يونسكو طی قطعنامه شماره 30 C/DR.35 از سال 1999 به عنوان "روز جهانی زبان مادری" نامگذاری شد.

ادامه

بیانیه ی کانون فرهنگی مشداخ در مورد اعدام معلمان عرب

هاشم شعبانی، معلم، شاعر و فعال فرهنگی عرب و یار هم بندش هادی راشدی، به قافله معلمان، شاعران، و فرهنگیان "جاودانه"ای چون صمد بهرنگی، نبی نیسی؛ سعید سلطانپور، فرزاد کمانگر و... پیوستند

ادامه

اعدام دو معلم عرب اهوازى از اعضاى مؤسسه فرهنگی الحوار را محكوم مى كنيم

هادى راشدى و هاشم شعبانى دو معلم عرب اهوازی از مؤسسان مؤسسه فرهنگى الحوار ( گفتگو ) اعدام شدند. اطلاعات اهواز طى تماسى تلفنى امروز چهارشنبه 29/1/2014 خبر اجراى حكم اعدام در حق اين دو فعال عرب را به خانواده هايشان اطلاع داد . اداره اطلاعات طبق معمول از ذكر زمان و مكان اجراى حكم خوددارى كرده و اجساد اعدام شدگان تا به اكنون تحويل خانواده ها داده نشده است. اين دو فعال عرب اهوازى از روز 7 دسامبر 2013 از زندان كارون به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌ بودند.

ادامه

گفتگوی سایت خبرى آسونيوز با صالح حمید فعال حقوق بشر عرب اهوازى

صالح حمید: دولت جديد از مسأله ى هسته اى و مذاكرات با غرب بعنوان يك سرپوش براى سركوب در داخل استفاده كرد 05/01/2014 صالح حميد، فعال حقوق بشر عرب اهوازی گفتگو: فرانک الماسی

ادامه

وضعيت حقوق بشر، سركوب و موج اعدامها عليه عربهاى اهوازى

آخرين چوبه هاى دار ما نوامبر گذشته براى 4 فعال سياسى و مدنى چهار فعال عرب از شهر فلاحيه ( شادگان ) نصب شد : عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی، و جاسم مقدم به طور مخفيانه بعد از انتقالشان توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز در مكانى نامعلوم اعدام شدند و اجساد آنان تا اكنون تحويل خانواده ها داده نشده است.

ادامه