حقوق بشر

بازداشت هاى گسترده فعالان مدنى و فرهنگى وعقيدتي اهواز

اداره اطلاعات اهواز در مناطق مختلف شهر اهواز يك شاعر عرب و يك نقاش و چند تن از فعالان مدنى وفعالان اهل سنت را طى ماهها وروزهاى اخير بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل كردند.

ادامه

طرح جديد دولت براى تصاحب زمينها ونخلستانهاى عربهاى اهوازى

طرح جديد دولت براى تصاحب زمينها ونخلستانهاى عربهاى اهوازى

ادامه

خطر اعدام مخفيانه دو فعال عرب اهوازى پس انتقال آنان از زندان دزفول

دو زندانی عرب اهوازی محکوم به اعدام، علی چبيشات (47)ساله و سید خالد موسوی (35) ساله توسط اداره اطلاعات از زندان دزفول به مکان نامعلومی منتقل شدند.آنان پس از ماه ها شکنجه در بازداشتگاههاى مخفى وزارت اطلاعات در اهواز، مجبور به اعتراف به بمب گذاری در خط لوله نفت و راه آهن شدند.

ادامه

اهرو فتواى مراجع دينى ايران درباره اهداى اعضاى بدن محكومان به اعدام را محكوم مى كند

در اقدامى تازه تعدادى از مراجع معروف شيعه در ايران فتواى جواز اهداى اعضاى بدن محكومان به اعدام يا اعدام شدگان را داده اند. اين امر غيرقانوني و ضد انسانى دربسيارى از سايتهاى دولتى و غيردولتى اخيرا به صورت گسترد ه اى منتشر شده است.

ادامه

آخرين اعدامهاى سياسى در حق فعالين عرب اهوازى

ژانويه 2014 : اعدام مخفيانه يك شاعر و يك معلم از فعالان مؤسسه الحوار هادى راشدى و هاشم شعبانى دو معلم عرب اهوازی از مؤسسان مؤسسه فرهنگى الحوار ( گفتگو ) در ماه ژانويه در زمان و مكان نامعلومى اعدام شدند. اطلاعات اهواز طى تماسى تلفنى روز چهارشنبه 29/1/2014 خبر اجراى حكم اعدام در حق اين دو فعال عرب را به خانواده هايشان اطلاع داد . اداره اطلاعات طبق معمول از ذكر زمان و مكان اجراى حكم خوددارى كرده و اجساد اعدام شدگان تا به اكنون تحويل خانواده ها داده نشده است. اين دو فعال عرب اهوازى از روز 7 دسامبر 2013 از زندان كارون به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌ بودند.

ادامه