اهواز


از وفاق تا النضال: تصحیح برخی برداشت ها

از اعضای موسس لجنة الوفاق و عضو شورای مرکزی حزب وفاق در مقاله ی اخیر آقای یوسف عزیزی بنی طرف تحت عنوان " از اهواز تا دانمارک: شبح خلق عرب و وقاحت ج ا ا " بحثی در رابطه با " وفاق " و عضویت آقای حبیب نبگان و چگونگی تشکیل حرکة النضال طرح شد که لازم گردید توضیحاتی در این رابطه مطرح شود.

ادامه

هفت تپه نمادی از مبارزه ی مدنی مسالمت آمیز

      خوزستان در حال حاضر کانون مبارزه ی مسالمت آمیز مدنی کشور شده و هفت تپه به نماد و قلب تپنده ی این کانون تبدیل شده است. با نظر به مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه می توان به ماهیت این مبارزه ی مدنی پی برد و آن را برشی از فضای کنونی کشور دانست. 

ادامه

نظام بوروکراسی دولتی ( سیستم اداری ) در اقلیم اهواز ( استان خوزستان ) چگونه عمل می کند؟

از نظر بسیاری، اصطلاح بوروکراسی حاکی از ناکارآمدی و بیهودگی و تشریفات وقت گیر است: بطور خلاصه، " کاغذ بازی ". اما در عرصه ی سیاست، بوروکراسی به دستگاه مدیریت دولت دلالت دارد، یعنی به انبوه کارمندان و مقامات عمومی ای که مسئول اجرای وظایف حکومتند. همین که حکومت رشد کرد و گستره ی مسئولیت های آن توسعه یافت، بوروکراسی نقش فزاینده ای در زندگی سیاسی می یابد. در این حال دیگر نمی توان کارمندان را فقط مدیران یا مجریان سیاست دانست و آنها را ندیده گرفت، بلکه در این صورت آنها چهره های اصلی فرایند سیاسی اند و حتی گاه کشورشان را نیز اداره می کنند.

ادامه

بزرگداشت پنجمین سالگرد درگذشت منصور مشرف در آمریکا برگزار شد

پنجمین سالروز درگذشت منصور مشرف، مبارز نستوه، شاعر و اندیشمند اهوازی با حضور خانواده و مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز در آمریکا گرامی داشته شد

ادامه

چکیده جمعبندی تاریخ مبارزات خلق عرب احواز ( عربستان – اهواز )

هراز گاهی صحنه سیاسی سرزمین اشغال شده ما شاهد اعتراضاتی در این یا آن شهر و روستا است . این اعتراضات خود انگیخته و یا فراخوانده شده که تماما سمت و سوی مبارزه با حاکمان سرکوبگر و بر علیه سیاست های سرکوب و ویرانی است بسرعت فضای سیاسی شهرها ها را بدست می گیرد و جنب و جوش مبارزاتی را در سرتاسر شهرها و روستاها می پراکند . در یک سمت مردم به پیشتازی جوانان پرشور خلق عرب برای دفاع از موجودیت شان به خیابانها سرازیر می شوند

ادامه