همه با هم علیه ستم ملی و نژادپرستی

 

از: مركز مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران
 
به: اتحادیه دانشجویان دموکرات کردستان ایران 
 
نامه مربوط به برگزاری چهارمین کنگره شما را در یافت کردیم و به این مناسبت، گرم ترین درودها و شادباش ها را تقدیمتان می کنیم. بی گمان، این فراتر از یک نامه و ابزاری است برای تحکیم روابط میان ملت های عرب و کرد در عربستان و کردستان ایران، زیرا همه ما از یک چیز رنج می بریم؛ستم ملی.
 
 اگر نژادپرستی نفرت انگیزی را که از سالیان دور در ذهن شوونیست ها در ایران رسوخ ورسوب پیدا کرده، بارزترین شکل ستم ملی علیه ملت عرب اهواز بدانیم، تبعیض مذهبی، آشکارترین شکل ستم ملی علیه ملت کرد در ایران است.
 
خانم ها و آقایان اتحادیه دانشجویان دموکرات کردستان ایران
 
محافل شوونیست در هیات حاکمه ایران می خواهند ملت ما را از مهمترین عامل زندگی یعنی آب محروم کنند. آنان به واسطه سدسازی و انحراف آب رودخانه های استان ما به اصفهان، کرمان و سایر شهرهای "نورچشمی" مرکز ایران، به نیاز و تشنگی ملیون ها اهوازی در طول و عرض استان کمترین اهمیتی نمی دهند. این محافل، مردم عرب را فرزند ناتنی می دانند.هیات حاکمه هیچ اهمیتی به آلودگی شهرهای ما نمی دهد. شهر اهواز بر اساس گزارش سازمان ملل اکنون آلوده ترین شهر جهان است و زندان کارون بدترین زندان کشور به شمار می رود.
ما از چند  سال پیش به این سو، شاهد رقابت زشت و فزاینده عوامل قوه قضاییه برای اعدام هر چه بیشتر عرب ها و کردها در ایران هستیم. لذا با صدای بلند اعلام می کنیم: دست از اعدام جوانان عرب، کرد وبلوچ بردارید. اعدام ها را در سراسر ایران متوقف کنید.
 
ما از بی اعتنایی  حاکمان تهران به اقلیم کردستان و عقب ماندگی اقتصادی اش - که از منابع طبیعی و انسانی شایانی برخوردار است - به خوبی آگاه ایم. 
اگر تبعیض زبانی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی علیه مردمان عرب و کرد را در کنار موارد یادشده بگذاریم، چهره دردمند ملت های ما به وضوح آشکار می شود. به نظر می رسد به رغم شعارهایی که آقای حسن روحانی مطرح می کند، ما و شما و دیگر ملت های غیر فارس ، تا اطلاع ثانوی در دایره قرمز" برخورد امنیتی" باقی خواهیم ماند.
 
اگر ما به عنوان ملت های تحت ستم به صورت هماهنگ مبارزه نکنیم، دانش آموزان و دانشجویان ما از آموزش به زبان مادریشان محروم خواهند ماند و با ما، همچنان به عنوان شهروندان درجه دو یا سه رفتار خواهد شد.
 
شما دانشجویان دموکرات، فرزندان ملت مبارز کرد هستید که برای آگاه سازی ملت خود به حقوق ملی، دموکراتیک، حقوق بشر و حقوق زنان مسئولیت بزرگی را به گردن دارید.
 
از آنجا که شما سابقه درخشانی در مبارزه علیه استبداد در ایران دارید می توانید با تحکیم روابط با برادرن وخواهران عرب اهوازی تان، جبهه محکمی از نیروهای ضد نژادپرستی وستم ملی تشکیل دهید.
 
ما به این مناسبت اعلام می کنیم که از وحدت دواطلبانه ملت های کرد و عرب در عراق که بر اساس دموکراسی، پلورالیسم و فدرالیسم شکل گرفته است، خرسندیم. آروزی ما، پیروزی خلق های عراق فدرال بر تروریسم است تا این کشور به صلح و آرامش دست یابد و الگوی کشورهای منطقه شود.
 
درودهای گرم کارون به سیروان، و منجور به آبیدر