آخرین وضعیت وشرایط زندانی عرب خالد حردانی

گزارشی از آخرین وضعیت و شرایط خالد حردانی زندانی که بیش از 141 ماه در زندان تحت شرایط غیر انسانی قرار دارد جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده شده است. متن گزارش به قرار زیر می باشد:
روایتی از 141 ماه اسارت خالد حردانی تنها به علت کینه ورزی نهادهای امنیتی محکوم به حبس ابد است و تاکنون یعنی 12 سال آنرا در زندان های مختلف از جمله زندان سپاه 36، 33 سازمان امنیت، 209 و اوین گذرانده و اکنون چند سالی است که زندانی زندان رجایی شهر کرج است.
سالن 12 بند 4 زندان رجایی شهر را کسانی که .... از آن به عنوان سیاهچال نام می برند اگرچه مانند بندهای معمولی زندان است اما پنجره های انرا از بیرون با ورق آهنی مسدود، تلفن های آنرا قطع و زندانیانشان را از ملاقات حضوری با خانواده هایشان محروم کرده اند. یگانه احساسی که زندانیان این امکان را دارند اسارت در سیاهچال است. بیشتر زندانیان این بند زندانیان سیاسی اند از سراسر زندانهای ایران که به نوعی .... بی منطق نهادهای امنیتی بوده و در جریان گذراندن محکومیت های خود بارها به شرایط موجود در زندانها و تضییع حقوق همبندیان خود اعتراض کرده و به نوعی از دیدگاه مسئولین زندان بند ناآ رام قلمداد می شود. لذا آنها را به زندان رجایی شهر انتقال داده اند تا به رغم خود کنترلشان کنند.
خالد حردانی کسی است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در امنیت پرواز در ماجرای هواپیما ربایی با انگیزه های سیاسی در سال 1379 به حبس ابد محکوم شد و در طی گذراندن دوران محکومیت خود بارها به اتهامات گوناگون دیگر از جمله تشکیل یک گروه غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام حاکم شده و در مجموع علاوه بر حکم حبس ابد خود حکم دیگری نیز مبنی بر 10 سال زندانی و 6 سال تبعید به خاش در پرونده خود دارد.
نکته جالب توجه در پروندۀ حردانی که به درخواست دادستان وقت دادگاه و نماینده ایشان "زندی" مبنی بر درخواست 9 سال حبس برای اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در امنیت پرواز است. اما در حالیکه این سقف محکومیت وی از دید دادستان بود در نهایت به صورت کاملا غیر منتظره در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد این حکم بلافاصله مورد اعتراض خود و خانواده اش قرار گرفت و با اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری، سایر گروههای اجتماعی که حتی منجر به ساخته شدن فیلمی به نام ارتفاع پست بر اساس پرونده وی شد. حکم صادره در دادگاه تجدید نظر لغو و تبدیل به حبس ابد شد.
حردانی و خانواده او به حکم دادگاه تجدید نظر نیز معترض بودند و بارها سعی داشتند تا از طریق مکاتبه با مراجع مختلف از جمله ریاست قوه قضاییه و دفتر رهبری اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. عمده اعتراض آنان نیز به نحوۀ صدور حکم و نیز جلوگیری از حضور وکیل مستقل متهم در دادگاه بود اما همواره دستهایی مانع از رسیدگی به درخواستهای آنان شدند.
حال آنکه در طول این مدت بازجویان پروندۀ وی بارها پیشنهاد آزادی در مقابل انجام مصاحبه تلویزیونی جهت منویات نهادهای امنیتی را مطرح کرده اند که با مخالفت سرسختانۀ او روبرو شدند. خالد حردانی در این 12 سال فشارهای زیادی را متحمل شده است. 2 در مرحله مأموران اقدام به بازداشت همسر وی علیرغم داشتن فرزند شیرخواره کردند و برادرش نیز 12 سال است که به نوعی به عنوان گروگان در زندان است. خود او نیز از بیماریهای تنفسی و ریه رنج می برد و مسئولان نیز از طریق اخلال در روند معالجه قصد اعمال فشار بیشتر بر او دارند.
خالد حردانی در تمام مدت تنها 1 بار آنهم در سال 86 و به علت فوت مادرش به دلیل حضور در مراسم تشییع پیکر وی، از مسئولان درخواست مرخصی نمود که البته با مخالفت روبرو شد. او اکنون پس از طی نمودن فشارهای فراوانی که در این مدت متحمل شده و نیز حکم سنگین و ناعادلانه اش که 12 سال آنرا گذرانده چند روزی مرخصی برای دیدار خانواده و مشکلات پزشکی اش را حق خود می داند حقی که از سوی مسئولانی که مدعی اند در اوج اقتدارند تاکنون نادیده گرفته شده است.
خالد حردنی
سالن 12 زندان رجایی شهر کرج
تیر 1391
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران